Organizacja emigracyjnego życia kulturalnego po wojnie

1946-02-16, Włodzimierz Bączkowski - Jerzy Giedroyc

Rzeczywistość powojenna oraz los wspólnych znajomych tuż po wojnie. Losy wydawnictw oraz próba organizacji nowych projektów wydawniczych. Propozycja współpracy "Reduty" z Giedroyciem.