Początki Instytutu Wydawniczego

1946-01-01, Włodzimierz Bączkowski - Jerzy Giedroyc

Włodzimierz Bączkowski gratuluje Jerzemu Giedroyciowi rozpoczęcia działalności pod szyldem Instytutu Wydawniczego.

Syg. KOR RED Bączkowski ILR