Rozliczenie finansowe

1947-10-23, Witold Jeszke - Jerzy Giedroyc

Witold Jeszke przedstawia Jerzemu Giedroyciowi finanse Instytutu.