Instrukcja dla podwładnego

1946-03-15, Adam Pragier - Jerzy Giedroyc

Adam Pragier, jako przełożony, przesyła Jerzemu Giedroyciowi wskazówki co do założeń Instytutu Wydawniczego.