„Чому західньо-українські землі мають повернути до Польщі?”

Вільна Україна. Журнал української визвольної думки. ч. 28 1960 (USA) sygnatura: 1960_1_008

Polemika z „polską megalomanią” zawartą w artykule Henryka Majchrowicza „Tytuły Polski Do Posiadania Ziemi Zachodnich i Utraconych Ziem Wschodnich”, opublikowanym w trzech kolejnych numerach detroickiego „Dziennika Polskiego” (por. sygn. 1960_1_014, 1960_1_015, 1960_1_016).