Юрій Лавріненко. Розстріляне відродження, Антологія 1917-1933. Издание журнала „Kultura”. Париж. 1959,

Новый журнал (Нью-Йорк), № 59 1960 (USA) sygnatura: 1960_1_009

Rosyjski emigracyjny kwartalnik recenzuje antologię Jurija Ławrinenki „Rozstrilane widrodżennia”, wydaną staraniem Instytutu Literackiego w roku 1959,