О польско – русском диалоге

Наши дни. Журнал общественно – политической мысли, № 6(18) 1960 (USA) sygnatura: 1960_1_007

Emigracyjne pismo rosyjskie komentując wydany w maju 1960 roku numer „Kultury” w języku rosyjskim, wyraża przekonanie, że dialog polsko – rosyjski, chociaż trudny, jest możliwy i konieczny,