Poland

Censorship, nr 1 1964 sygnatura: 1964_010

Szkic o poszerzającym się konflikcie między władzą a częścią środowiska literackiego w Polsce i wystosowanym w marcu 1964 roku do premiera PRL „Liście 34”, pierwszym zbiorowym protescie przeciwko polityce kulturalnej państwa, ograniczeniom przydziału papieru na druk książek i czasopism, zaostrzeniu cenzury prasowej, zawierającym także żądanie prawa do krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej informacji.