Z daleka o bliskiem (Na marginesie nowej książki)

Nowy Świat (Polish Morning World), nr 4 1961 (USA) sygnatura: 1961_1_007

Omówienie zawartości „Rocznika Spraw Krajowych. Okres 1958 i 1959”, wydanego przez Instyt Badania Zagadnień Krajowych w Londynie (1960).