Kultura 1958/07/129 - 08/130

Izrael w poezji polskiej

Pierwszy w polskiej literaturze zbiór wierszy o tematyce judaistycznej, która będąc zawsze obecną nie doczekała się wcześniej podkreślenia. Dobór i opracowanie Jana Winczakiewicza.

Cmentarze. Następny do raju

Pierwszy wydany przez „Kulturę” zbiór opowiadań Hłaski, jednego z najgłośniejszych uciekinierów PRL, o problematyce politycznej i obyczajowej.

Kontynenty

Zbiór artykułów Czesława Miłosza poświęconych pisarzom z różnych krajów, zawierający także varia - noty, wiersze, przekłady poetyckie.

Polska w bibliografii niemieckiej 1954–1956

Kolejna pozycja o obecności Polski w bibliografii niemieckiej.

W polu

Wznowienie powieści Rembeka z 1937 roku opisującej historię oddziału piechoty podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

Król jest nagi

Publikacja ukazująca drogę odwracania się i odchodzenia od doktryny komunistycznej jednego z najsłynniejszych amerykańskich komunistów.

Wybór pism

Wybór pism Weil, jednej z najważniejszych myślicielek i filozofek XX wieku, szeroko prezentujący jej poglądy religijne i społeczne.

Człowiek zbuntowany

Głośna książka o problemie politycznego terroru, a także o zagadnieniach egzystencjalnych dotyczących ludzkiego oporu wobec rzeczy ostatecznych i nieuniknionych.

Rewolucja manadżerska

Klasyczna książka amerykańskiego politologa, poświęcona koncepcjom rozwoju kapitalizmu opartym na menedżeryzmie. Ze specjalną przedmową autora dla polskich czytelników.

Warszawa – Kijów

Dokumenty – zeszyt 4. Informacja o stosunkach politycznych, gospodarczych i kulturalnych w latach 1945-1956 – opracował Borys Lewyćkyj.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)