Kultura 1966/01/219 - 02/220

Kultura 1966/07/225 - 08/226

Krótki żywot bohatera pozytywnego

Uznana przez M. Danielewicz-Zielińską za "reprezentacyjną powieść polityczną" dzięki dokładnemu przeniesieniu realiów funkcjonowania oficerów bezpieki.

Dialog polsko-niemiecki w świetle dokumentów kościelnych

Teksty orędzia Biskupów Polskich, odpowiedź Biskupów Niemieckich oraz memoriał niemieckiego Kościoła Ewangelickiego.

Siostry

Powieść jest historią dwóch sióstr przyrodnich, podobnych zewnętrznie, różnych charakterami. Eksperymentalna kompozycja pozwoliła autorce dotknąć wielu problemów i podać wiele tematów do refleksji.

Sąd idzie! Stenogram z procesu Andrieja Siniawskiego i Julija Daniela

Stenogram procesu (Moskwa, 1966) i „ostatnie słowo” oskarżonych – autorów „Kultury” – A. Terca i M. Arżaka z przedmową Hélène Zamoyskiej.

Piękni dwudziestoletni

Powieść autobiograficzna Marka Hłaski, uważana z jedną z najlepszych książek tego bardzo popularnego w okresie PRL (również ówcześnie) pisarza.

Polityka narodowościowa ZSSR

Książka opisuje, koncentrując się na okresie urzędowania Nikity Chruszczowa próbę unifikacji licznych narodów zamieszkujących tereny Związku Sowieckiego.

Tematy rosyjskie

Opisy spotkań Mihajlova, serbskiego profesora literatury, z wybitnymi intelektualistami rosyjskimi. Książka stała się powodem do represji w stosunku do autora.

Polska mało znana

Przewodnik po Polsce lat 60. Próba syntezy dokonań i zaniechań, które miały miejsce podczas dwadziestu lat od zakończenia wojny.

List otwarty do partii

Próba sformułowania alternatywnego programu dla Polski i bloku komunistycznego z pozycji marksistowskich. List miał w tamtym czasie ogromne znaczenie polityczne.

Rosyjsko-polska entente cordiale

Wydane z okazji 100. urodzin Aleksandra Lednickiego studium (pióra syna jubilata) dotyczy porozumienia między Polską a Rosją.

Sen – cytadela – gaj. Poezje

Zbiór wierszy (kolejny już wydany w ramach Instytutu Literackiego) Adama Czerniawskiego, poety i wykładowcy akademickiego, który po wojnie zamieszkał w Wielkiej Brytanii.

Schizmy

Kolejny tom serii „Dokumenty” zawiera m.in. wytyczne ideowo-polityczne Stowarzyszenia PAX, program odbudowy komunistycznej partii Polski oraz wstęp J. Mieroszewskiego.

Czym to się je? Czyli dobre rady dla reemigrantów i turystów

Rady Jerzego Działaka dla odwiedzających lub chcących osiąść na stałe w „ludowej ojczyźnie budującej socjalizm”.

Dziennik (1961-1966). – Operetka

Ostatni tom intelektualnego dziennika Witolda Gombrowicza, publikowanego w odcinkach w „Kulturze”. Wydany razem z dramatem Operetka.

Refleksje amerykańskie

Analiza współczesnej rzeczywistości amerykańskiej (polityczna, społeczna) opracowana przez autora „Amerykańskich stronnictw politycznych”.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)