Rozmowy o "Kulturze"

Nagrania odnalezione w Archiwum Instytutu Literackiego. 
***
Wieczór "Kultury" w Toronto 19 listopada 1967. Rozgłośnia nieznana, ale być może jest to nagranie amatorskie, nie przeznaczone do publikacji. Spotkanie i dyskusja na temat obecności literatury na łamach "Kultury". Spotkanie prowadzi Zygmunt Rusinek, występują m.in.: Danuta Bieńkowska, Elżbieta Mosiecka, Wacław Iwaniuk i inni.
***
Audycja Radio Swoboda z cyklu "Tołstyje żurnały" (po rosyjsku). Wiktor Szymański prezentuje nr 10. "Kultury z 1966 r. Omawia też działalność Instytutu Literackiego na tle emigracji polskiej na Zachodzie, a szczególnie polityki londyńskiego rządu. Czas nagrania: koniec 1966 r.