„Zdrada narodowa”

K. Grzybowski,
„Życie Literackie” nr 11, 11 III 1965

Mechanizm dywersji ideologiczne

W.N.,
„Wieś Współczesna” nr 2, 1965

Uwaga, dywersja!

J. Gajewski,
„Wojsko Ludowe”, II 1965

Dywersja

J. Rakowski,
„Sztandar Młodych” nr 3, 3 I 1965

Dywersja

J. Kolczyński,
Warszawa 1965

Podwójne życie Jerzego Giedroycia

Klaudiusz Hrabyk (T. Mateja),
Malmö 1965
Nasz Znak