Teorie i praktyki paryskiej „Kultury”

Witold Filler,
Warszawa 1968
Seria „Ideologia, Polityka, Obronność”, wydanie II – 1969, Wydawnictwo MON

Rozpracowywanie emisariuszy paryskiej „Kultury”

W. Komorowski, H. Szyszkowski,
Warszawa 1971
Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW

Fałszywi prorocy

J. Broniewski,
Warszawa 1981

Import kontrrewolucji: teoria i praktyka KSS KOR

Edward Modzelewski,
Warszawa 1982
Książka i Wiedza

Kształtowanie się ośrodka dywersji ideologicznej w paryskiej „Kulturze” w latach 1947-1971

Józef Rudnicki
Warszawa 1985


Praca doktorska napisana pod kierunkiem doc. dr. Jerzego Kossaka w Instytucie Teorii Kultury i Polityki Kulturalnej Akademii Nauk Społecznych.

Wspomnienia

F. Szlachcic,
Warszawa 1990