Witold Babiński, prawdopodobnie druga dekada XX w. Fot. IPN.   / Sygn. sm00535
© INSTYTUT LITERACKI

WITOLD BABIŃSKI

Biografia


HISTORYK
ur. 5 marca 1897 r. w Warszawie
zm. 3 lutego 1985 r. w Montrealu


Kapitan artylerii, doktor nauk rolniczych, ekspert przemysłu drzewnego.
W latach 1907–1915 uczył się w Gimnazjum gen. Pawła Chrzanowskiego w Warszawie. Studiował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i w Uniwersytecie Warszawskim.

Podczas wojny 1920 r. był dowódcą plutonu Artylerii Konnej. W 1923 r. obronił doktorat. Był ekspertem międzynarodwoych stosunków handlowych (m.in. z Wielką Brytanią, Francją i Niemcami). Po wrześniu 1939 r. przedostał się do Francji. W latach 1940–1944 był adiutantem do szczególnych zleceń (kontaktów z prezydentem i rządem RP) i bliskim wpsółpracownikiem gen. K. Sosnkowskiego. W latach 1945–1946 był kierownikem referatu wyznań i narodowości rządu RP, W latach 1946–1948 mieszkał we Francji, a od 1949 r. w Kanadzie, gdzie pracował w leśnictwie. Przez wiele lat działał w Związku Weteranów Polskich w Montrealu i Polskim Instytucie Naukowym w Kanadzie. 
Był autorem wielu opracowań, artykułów i szkiców. Od 1954 r. publikował na łamach Kultury i Zeszytów Historycznych