Wielkanoc w domu Kultury. Przy stole siedzą: Konstanty A. Jeleński, Róża Maria Łubieńska, Wacław Alfred Zbyszewski, Lidia Kisielewska. Wielkanoc 1962, Maisons-Laffitte / Sygn. FIL06786 / © Instytut Literacki

KONSTANTY ALEKSANDER JELEŃSKI

Piszą o Konstantym A. JeleńskimNota biograficzna Redakcji
„Kultura” 1952, nr 6/56, s. 2
Ignazio Silone, „Po prostu"
„Kultura” 1961, nr 6/164, s. 102-104
Aleksander Wat, Przypisy do Ksiąg Starego Testamentu, Do I Księgi Królów, 10 (wiersz dedykowany Konstantemu A. Jeleńskiemu)
„Kultura” 1963, nr 7/189-2/190, s. 109-112
Witold Gombrowicz, Dziennik transatlantycki
„Kultura” 1963, nr 11/193, s. 24-32
Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą
„Kultura” 1982, nr 10/421, s. 13-28
Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą
„Kultura” 1984, nr 10/445, s. 15-27
Nota o śmierci Konstantego A. Jeleńskiego
„Kultura” 1987, nr 6/477, s. 3-4
Rita Gombrowicz, Słowo o pisarzu
„Kultura” 1987, nr 7/478-8/479, s. 3
Krzysztof Pomian, Jeleński: szkic do portretu
„Kultura” 1987, nr 7/478-8/479, s. 14-24
Czesław Miłosz, Konstanty: polskie tło
„Kultura” 1987, nr 7/478-8/479, s. 25-31
Wojciech Karpiński, Spotkanie z Kotem Jeleńskim
„Kultura” 1987, nr 7/478-8/479, s. 32-35
François Bondy, Kot
„Kultura” 1987, nr 7/478-8/479, s. 36-39
Pierre Grémion, Konstanty Jeleński a Kongres Wolności Kultury
„Kultura” 1987, nr 9/480, s. 31-34
René Tavernier, Konstanty Jeleński czyli tajemnica przyjaźni
„Kultura” 1987, nr 9/480, s. 35-39
Renata Gorczyńska, Kota Jeleńskiego portret z pamięci - rozmowa z Mary McCarthy
„Kultura” 1988, nr 5/488, s. 117-127
Wacław Iwaniuk, Śmierć w Paryżu (wiersz dedykowany pamięci Konstantego A. Jeleńskiego)
„Kultura” 1988, nr 10/493, s. 47-48
Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą
„Kultura” 1994, nr 12/567, s. 25-39
Wojciech Karpiński, Wstęp [w:] J. Giedroyc, K. A. Jeleński, Listy 1950–1987, wybrał, opracował. i wstępem opatrzył Wojciech Karpiński
Warszawa 1995
ks. Janusz Stanisław Pasierb, Konstanty Jeleński, Polak i Europejczyk. Kazanie wygłoszone podczas mszy żałobnej za duszę Konstantego Jeleńskiego w kościele św. Marcina w Warszawie 6 czerwca 1987 r.
Tekst ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 1/1988. (www.laboratorium.wiez.pl - dostęp styczeń 2017)