Krystyna Gąskiewicz, Maria Łamzaki, Wojciech SIkora i Agata Czarnecka w pokoju na poddaszu. / Sygn. FIL06897 / © Instytut Literacki

MARIA ŁAMZAKI MAWRO

Biografia


PRACOWNIK
ur. w 1923 r. w Łodzi
zm. 27 lutego 1996 r. w Lailly-en-Val


Pochodziła z rodziny łódzkich adwokatów. Po II wojnie światowej skończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, była studentką prof. Jerzego Stefana Langroda. Do Francji przyjechała w pierwszej połowie lat 60. i przez ćwierć wieku prowadziła sekretariat Instytutu Literackiego. Zmarła w Domu Spokojnej Starości Polskiego Funduszu Humanitarnego w Lailly-en-Val. Redaktor Giedroyc pożegnał ją osobistym nekrologiem w „Kulturze” (1996 r. nr 3/582).