Zdzisław Najder / Sygn. AB00127 / © Instytut Literacki

ZDZISŁAW NAJDER

Biografia


PUBLICYSTA
ur. 31 października 1930 r w Warszawie


Publicysta, historyk literatury - conradysta, działacz niepodległościowy.
Od 1948 r. mieszkał w Warszawie, gdzie studiował polonistykę i filozofię w UW. Po studiach pracował w Instytucie Badań Literackich PAN, skąd w 1958 r. przeniósł się na Uniwersytet Warszawski.
Brał udział w spotkaniach Klubu Krzywego Koła, a od lat 60. był stypendystą Fundacji Forda m.in na uniwersytetach Yale i Columbia. W 1960 r. był także studentem w Oksfordzie, gdzie zajmował się twórczością Josepha Conrada. W 1975 r. został współzałożycielem Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, a rok później podpisał tzw. "list 101", przeciwko wprowadzeniu zmian w konstytucji PRL. Od września 1980 r. był członkiem „Solidarności”.
Stan wojenny zastał go na stypendium w Oksfordzie. Z rekomendacji Jana Nowaka–Jeziorańskiego i Jerzego Giedroycia został w 1982 r. dyrektorem polskiej sekcji Radia Wolna Europa, funkcję tę pełnił do 1987 r.. W PRL wydano na niego wyrok śmierci (oficjalnym powodem była współpraca z amerykańskim wywiadem), odwołany dopiero w 1989 r.. Po powrocie do Polski był doradcą Lecha Wałęsy i Jana Olszewskiego. Działał także aktywnie jako wykładowca uniwersytecki.

Najder poznał Giedroycia w latach 60., podczas wyjazdu stypendialnego. Od 1975 r. zaczął publikować w „Kulturze” teksty poświęcone polskiej sytuacji politycznej. Bardzo ceniony przez Redaktora, w uzasadnieniu do przyznanej mu nagrody publicystycznej „Kultury”, uznał go za kontynuatora twórczości Juliusza Mieroszewskiego.