Józef Lewandowski fot z www.jozeflewandowski.se / Sygn. sm00302 / © Instytut Literacki

JÓZEF LEWANDOWSKI

Biografia


HISTORYK
ur. 1923 r. w Koninie
zm. 17 listopada 2007 r. w Sztokholmie


Żołnierz II wojny światowej, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego i Informacji Wojskowej. Po wojnie studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzował się w 1961 r. Od 1957 r. do 1963 r. był pracownikiem Katedry Historii Polski w Wojskowej Akademii Politycznej. Od 1964 r. pracował w Instytucie Historii PAN. Specjalizował się w historii Europy Środkowo-Wschodniej, do jego zainteresowań należały przede wszystkim kwestie narodowościowe.
Emigrant marca 1968 r., od 1969 r. mieszkał w Szwecji, wykładał na uniwersytetach w Sztokholmie i Uppsali gdzie pracował do emerytury w 1988 r.
Od lat 70. XX w opublikował kilkadziesiąt tekstów historycznych na łamach „Kultury” i w „Zeszytach Historycznych”.