Kultura 1970/01/268 - 02/269

Kultura 1970/03/270

Kultura 1970/04/271

Kultura 1970/07/274 - 08/275

Kultura 1970/10/277

Znasz-li ten kraj?

Kolejny tom serii Dokumenty, zawierający zbiór artykułów prasowych powstałych w Polsce, za pomocą który Redaktor w dość przewrotny sposób chciał przedstawić życie codzienne w PRL.

Trans-atlantyk. (Dzieła zebrane, tom II)

Drugi tom Dzieł zebranych Gombrowicza to wznowienie powieści Trans-atlantyk, wydanej przez Instytut Literacki w 1953 r.

Krąg pierwszy. T. I

Akcja powieści Sołżenicyna toczy się w szaraszce, instytucie badawczym zatrudniającym więźniów, których zamknięte środowisko symbolizuje społeczeństwo rosyjskie.

Dwa listy i inne opowiadania

Pierwszy zbiór opowiadań Mrożka wydany na emigracji po polsku, po jego decyzji o opuszczeniu Polski. Treść opowiadań eksponuje i obnaża słabości i realia PRL, za pomocą gry, groteski i absurdu.

Pornografia. (Dzieła zebrane, tom III)

Trzeci tom Dzieł zebranych Witolda Gombrowicza to wznowienie „Pornografii”, wydanej przez Instytut Literacki w 1959 r.

Czy Związek Sowiecki przetrwa do 1984 roku?

Kolejny tom w serii Dokumenty. Rosyjski dysydent przewiduje rychły rozpad Związku Radzieckiego, analizując różne możliwe warianty oraz powody, które mogłyby do tego doprowadzić.

Kosmos. (Dzieła zebrane, tom IV)

Czwarty tom Dzieł zebranych Witolda Gombrowicza to wznowienie „Kosmosu”, wydanego przez Instytut Literacki w 1965 r.

Kryzys rolnictwa, czy kryzys polityki rolnej? (Z dodatkiem „Katechizmu rolniczego”)

Tom wydany w serii Dokumenty. Nowa analiza „błędów i wypaczeń”systemu, tym razem dotycząca polityki rolnej w PRL oraz jej realnych następstw i zagrożeń.

Coco de oro

Wydany w 10. rocznicę śmierci pisarza, zbiór opowiadań Bobkowskiego, stałego współpracownika „Kultury”, napisanych po emigracji do Gwatemali.

Modele i praktyka

Zbiór artykułów poświęconych głównie tematom politycznym pióra jednego z najważniejszych współpracowników „Kultury” i "wyraziciela" myśli Jerzego Giedroycia na jej łamach.

Happy-end

Powieść Nowakowskiego, znanego pisarza i dziennikarza Radia Wolna Europa, dzieje się na tle rzeczywistości Polski Ludowej.

Głosy stamtąd. ZSSR i PRL (od opozycji do rewolucji)

Materiały otrzymane z Kraju, tłumaczenia z „samizdatu” oraz Program Ruchu Demokratycznego w Związku Sowieckim oraz tekst J. Mieroszewskiego "Raczkujące demokracje".

List do emigranta

Rzeczowa analiza sytuacji w Polsce na przełomie lat 60 i 70-tych. Autor formułuje także postulaty wobec emigracji i zarys wspólnego działania z Krajem.

Krąg pierwszy. T. II

Powieść Aleksandra Sołżenicyna. Zamknięte środowisko więźniów zatrudnionych w instytucie badawczym (szaraszce) symbolizuje społeczeństwo rosyjskie.

Bibliografia „Kultura” (1997–2000) „Zeszyty Historyczne” (1997–2010) Działalność wydawnicza (1997–2010) „Fragments” (1973–1979)

Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wydanych wcześniej pięciu
tomów „Bibliografii «Kultury»” (i „Zeszytów Historycznych”) Jana
Kowalika, Marii Danilewicz Zielińskiej oraz niżej podpisanych, a także
powstałej w początkach 1996 roku „Bibliografii «Zeszytów Historycznych» 1–110”1. I jest jej tomem ostatnim.

Bibliografia. „Kultura” (1974-1980), „Zeszyty Historyczne” (1974-1980), działalność wydawnicza (1974-1980)

Dalszy ciąg opracowania tekstów opublikowanych przez Instytut Literacki w latach 1974-1980.

Bibliografia ZH. „Zeszyty Historyczne” 1–110 (1962–1994)

Wszystkie informacje bibliograficzne o „Zeszytach Historycznych” od początku działalności.

Bibliografia. „Kultura” (1981–1987), „Zeszyty Historyczne” (1981–1987), działalność wydawnicza (1981–1987)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki w latach 1981-1987.

„Kultura” 1947-1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 – maj 1959)

Bibliografia Instytutu Literackiego obejmująca okres od roku 1946 do maja roku 1959.

Bibliografia „Kultura” (1958-1973), „Zeszyty Historyczne” (1962-1973), działalność wydawnicza (1959-1973)

Dalszy ciąg pracy podjętej przez Jana Kowalika.

Bibliografia. „Kultura” (1988–1996), „Zeszyty Historyczne” (1988–1996), działalność wydawnicza (1988–1996)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki.