Kultura 1974/01/316 - 02/317

Zeszyty Historyczne 27/1974

Zeszyty Historyczne 28/1974

Zeszyty Historyczne 30/1974

Piękne kalalie albo dojrzewanie miłości

Powieść autora z Polski, który otrzymał w kraju naganę: „za napisanie książki o wielkiej szkodliwości społecznej”, stanowiąc swoistą parodię ustroju politycznego i toczącego się życia codziennego.

Śledztwo

Powieść o wydarzeniach z lat 1970/71 oparta na dzienniku reportera Roberta Jarockiego napisana przez Stefana Kisielewskiego (ps. Tomasz Staliński), konsekwentnie publikującego swoje powieści na łamach Instytutu Literackiego.

Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada

Poemat dygresyjny Miłosza, przez wielu badaczy oceniany jako jego najlepsze i najważniejsze dzieło, które Julia Hartwig określa jako opus magnum noblisty.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w językach: polskim, białoruskim, czeskim, litewskim, rosyjskim, słowackim i ukraińskim.

Archipelag GUŁag. 1918-1956. Próba analizy literackiej

Tomy I i II. Dzieło jest wymownym świadectwem zbrodniczego działania komunistycznego systemu komunistycznego, jednym z najbardziej znamiennych i najważniejszych dokumentów traktujących na ten temat.

Wam. Poezje

Tom wierszy wycofany z druku przez cenzurę. Autorem jest opozycjonista, członek KOR, internowany w czasie stanu wojennego.

Świat obozów koncentracyjnych a literatura sowiecka

Autor przedstawia historię oraz znaczenie obozów koncentracyjnych dla Rosji sowieckiej.

Bibliografia „Kultura” (1997–2000) „Zeszyty Historyczne” (1997–2010) Działalność wydawnicza (1997–2010) „Fragments” (1973–1979)

Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wydanych wcześniej pięciu
tomów „Bibliografii «Kultury»” (i „Zeszytów Historycznych”) Jana
Kowalika, Marii Danilewicz Zielińskiej oraz niżej podpisanych, a także
powstałej w początkach 1996 roku „Bibliografii «Zeszytów Historycznych» 1–110”1. I jest jej tomem ostatnim.

Bibliografia. „Kultura” (1974-1980), „Zeszyty Historyczne” (1974-1980), działalność wydawnicza (1974-1980)

Dalszy ciąg opracowania tekstów opublikowanych przez Instytut Literacki w latach 1974-1980.

Bibliografia ZH. „Zeszyty Historyczne” 1–110 (1962–1994)

Wszystkie informacje bibliograficzne o „Zeszytach Historycznych” od początku działalności.

Bibliografia. „Kultura” (1981–1987), „Zeszyty Historyczne” (1981–1987), działalność wydawnicza (1981–1987)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki w latach 1981-1987.

„Kultura” 1947-1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 – maj 1959)

Bibliografia Instytutu Literackiego obejmująca okres od roku 1946 do maja roku 1959.

Bibliografia „Kultura” (1958-1973), „Zeszyty Historyczne” (1962-1973), działalność wydawnicza (1959-1973)

Dalszy ciąg pracy podjętej przez Jana Kowalika.

Bibliografia. „Kultura” (1988–1996), „Zeszyty Historyczne” (1988–1996), działalność wydawnicza (1988–1996)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki.