Kultura 1977/01/352 - 02/353

Kultura 1977/05/356

Kultura 1977/07/358 - 08/359

Kultura 1977/09/360

Kultura 1977/10/361

Kultura 1977/12/363

Zeszyty Historyczne 40/1977

Moje wspomnienia

Wspomnienia uczestnika rewolucji październikowej. Autor opowiada o młodzieńczym okresie zaangażowania w komunizm. Książka jest ważnym dokumentem historycznym.

Maść na szczury

Seria „Bez cenzury”. Opowiadania opisujące rzeczywistość PRL, w przejaskrawiony, ale niepozbawiony realizmu sposób. Treści uniwersalne przekazane są tu w pozornie błahej i ironicznej formie.

Widziane z ławy obrończej

Seria „Bez cenzury”. Relacje z procesów politycznych w PRL spisane przez założycielkę Komitetu Obrony Robotników.

Krótkie spięcie. (Marzec 1968)

Kolejny tom serii "Dokumenty". Wydarzenia z marca ‘68 roku opisane przez Jakuba Karpińskiego (pseud. Marek Tarniewski), ich uczestnika, obserwowane okiem z perspektywy historyczno-socjologicznej.

Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-1976

Tom III serii „Bez cenzury”. Zbiór zawiera poezje Stanisława Barańczaka, najbardziej znanego poety Nowej Fali, czyli tzw. Pokolenia 68'.

Ruch oporu

Dokumenty z lat 1976-1977. Komitet Obrony Robotników – Powołanie Komisji Sejmowej. – Zażalenia i szykany. – Kościół – Na Zachodzie – O naprawie Rzeczypospolitej. – Sąsiedzi (Czechosłowacja). – Różne.

Kościół, lewica, dialog

Zbiór esejów, traktujących o zawiłościach relacji laickiej lewicy z jedną z najważniejszych polskich instytucji i „ostoi polskości" PRL.

Ziemia Ulro

Zbiór esejów poświęconych ówczesnej kulturze i sztuce. Szkice stanowią swoistą krytykę współczesnej autorowi literatury, o której sam pisał, że darzy ją "stopniowo coraz większą nieufnością".

Literatura

Powieść poświęcona losom pisarza w Polsce Ludowej, rodzaj pamiętnika autora, który był jedną z czołowych postaci formacji zwanej popularnie "pryszczatymi".

Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład

Tom II. Książka jest podsumowaniem ewolucji doktryny marksistowskiej w czasach życia jej twórców i jedną z najbardziej zaawansowanych prac na ten temat w latach 70-tych. Tom II poświęcony jest czasom II Międzynarodówki.

Wspomnienia polskie. – Wędrówki po Argentynie

Publikowane po raz pierwszy dwa teksty odnalezione po śmierci autora. Kluczowe, jak zaznaczają krytycy Gombrowicza, do zrozumienia całej jego twórczości.

Bibliografia „Kultura” (1997–2000) „Zeszyty Historyczne” (1997–2010) Działalność wydawnicza (1997–2010) „Fragments” (1973–1979)

Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wydanych wcześniej pięciu
tomów „Bibliografii «Kultury»” (i „Zeszytów Historycznych”) Jana
Kowalika, Marii Danilewicz Zielińskiej oraz niżej podpisanych, a także
powstałej w początkach 1996 roku „Bibliografii «Zeszytów Historycznych» 1–110”1. I jest jej tomem ostatnim.

Bibliografia. „Kultura” (1974-1980), „Zeszyty Historyczne” (1974-1980), działalność wydawnicza (1974-1980)

Dalszy ciąg opracowania tekstów opublikowanych przez Instytut Literacki w latach 1974-1980.

Bibliografia ZH. „Zeszyty Historyczne” 1–110 (1962–1994)

Wszystkie informacje bibliograficzne o „Zeszytach Historycznych” od początku działalności.

Bibliografia. „Kultura” (1981–1987), „Zeszyty Historyczne” (1981–1987), działalność wydawnicza (1981–1987)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki w latach 1981-1987.

„Kultura” 1947-1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 – maj 1959)

Bibliografia Instytutu Literackiego obejmująca okres od roku 1946 do maja roku 1959.

Bibliografia „Kultura” (1958-1973), „Zeszyty Historyczne” (1962-1973), działalność wydawnicza (1959-1973)

Dalszy ciąg pracy podjętej przez Jana Kowalika.

Bibliografia. „Kultura” (1988–1996), „Zeszyty Historyczne” (1988–1996), działalność wydawnicza (1988–1996)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki.