Kultura 1958/07/129 - 08/130

Izrael w poezji polskiej

Pierwszy w polskiej literaturze zbiór wierszy o tematyce judaistycznej, która będąc zawsze obecną nie doczekała się wcześniej podkreślenia. Dobór i opracowanie Jana Winczakiewicza.

Cmentarze. Następny do raju

Pierwszy wydany przez „Kulturę” zbiór opowiadań Hłaski, jednego z najgłośniejszych uciekinierów PRL, o problematyce politycznej i obyczajowej.

Kontynenty

Zbiór artykułów Czesława Miłosza poświęconych pisarzom z różnych krajów, zawierający także varia - noty, wiersze, przekłady poetyckie.

Polska w bibliografii niemieckiej 1954–1956

Kolejna pozycja o obecności Polski w bibliografii niemieckiej.

W polu

Wznowienie powieści Rembeka z 1937 roku opisującej historię oddziału piechoty podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

Król jest nagi

Publikacja ukazująca drogę odwracania się i odchodzenia od doktryny komunistycznej jednego z najsłynniejszych amerykańskich komunistów.

Wybór pism

Wybór pism Weil, jednej z najważniejszych myślicielek i filozofek XX wieku, szeroko prezentujący jej poglądy religijne i społeczne.

Człowiek zbuntowany

Głośna książka o problemie politycznego terroru, a także o zagadnieniach egzystencjalnych dotyczących ludzkiego oporu wobec rzeczy ostatecznych i nieuniknionych.

Rewolucja manadżerska

Klasyczna książka amerykańskiego politologa, poświęcona koncepcjom rozwoju kapitalizmu opartym na menedżeryzmie. Ze specjalną przedmową autora dla polskich czytelników.

Warszawa – Kijów

Dokumenty – zeszyt 4. Informacja o stosunkach politycznych, gospodarczych i kulturalnych w latach 1945-1956 – opracował Borys Lewyćkyj.

Bibliografia „Kultura” (1997–2000) „Zeszyty Historyczne” (1997–2010) Działalność wydawnicza (1997–2010) „Fragments” (1973–1979)

Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wydanych wcześniej pięciu
tomów „Bibliografii «Kultury»” (i „Zeszytów Historycznych”) Jana
Kowalika, Marii Danilewicz Zielińskiej oraz niżej podpisanych, a także
powstałej w początkach 1996 roku „Bibliografii «Zeszytów Historycznych» 1–110”1. I jest jej tomem ostatnim.

Bibliografia. „Kultura” (1974-1980), „Zeszyty Historyczne” (1974-1980), działalność wydawnicza (1974-1980)

Dalszy ciąg opracowania tekstów opublikowanych przez Instytut Literacki w latach 1974-1980.

Bibliografia ZH. „Zeszyty Historyczne” 1–110 (1962–1994)

Wszystkie informacje bibliograficzne o „Zeszytach Historycznych” od początku działalności.

Bibliografia. „Kultura” (1981–1987), „Zeszyty Historyczne” (1981–1987), działalność wydawnicza (1981–1987)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki w latach 1981-1987.

„Kultura” 1947-1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 – maj 1959)

Bibliografia Instytutu Literackiego obejmująca okres od roku 1946 do maja roku 1959.

Bibliografia „Kultura” (1958-1973), „Zeszyty Historyczne” (1962-1973), działalność wydawnicza (1959-1973)

Dalszy ciąg pracy podjętej przez Jana Kowalika.

Bibliografia. „Kultura” (1988–1996), „Zeszyty Historyczne” (1988–1996), działalność wydawnicza (1988–1996)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki.