Rok złych wróżb (1943)

Książka Katelbacha, męża zaufania Piłsudskiego, przypomina istotne wydarzenia roku 1943 – odkrycie Katynia, kapitulację Włoch, śmierć Sikorskiego.

Rozstrielane widrodżenija

Antologia tekstów pisarzy ukraińskich, których powstanie przypada na lata 1917–1934 roku, których autorzy zaliczani są do pokolenia "rozstrzelanego odrodzenia".

Pieśń o Ukrainie

Pełen nostalgii i polsko-ukraińskiego patriotyzmu polski poemat, którego głównym motywem i bohaterem jest Ukraina. Książka zawiera również tłumaczenie na ukraiński.

Syn zadżumionych

Autor, będący byłym więźniem obozów koncentracyjnych, dokonuje w swej powieści rozliczenia z własną, wojenną przeszłością.

Program Związku Komunistów Jugosławii. Krytyka „Komunista”.

Dokumenty – zeszyt 5. Oficjalny program jugosłowiańskich komunistów.

Kultura masowa

Dokumenty – zeszyt 6. Zbiór esejów poświęconych kulturze masowej w opracowaniu i przekładzie Czesława Miłosza. Wśród autorów m.in.: McLuhan, Greenberg czy MacDonald.

Hrbitovy

Czeski przekład powieści „Cmentarze” Marka Hłaski. Przełożył K.R. Beny.

Doktor Żiwago

Powieść o losach inteligencji w przed- i po-rewolucyjnej Rosji. Pasternak otrzymał za nią nagrodę Nobla, której władze ZSSR nie pozwoliły mu przyjąć.

Glossy Krasińskiego do apologetyki rosyjskiej

Studium poświęcone miejscu Rosji w Europie i jej stosunkom z Polską, wydane na 100-lecie śmierci wieszcza.

Sąd idzie. Co to jest realizm socjalistyczny

Bohater książki Siniawskiego (ps. Terc), młody, niezależny krytyk sowiecki rozprawia się z oficjalną estetyką komunistyczną. Tłumaczenie J. Łobodowski, przedmowa G. Herling-Grudziński.

Niki

Alegoria uwikłania jednostki w bieżącą historię. Świat węgierskiej rewolucji i jej krwawe efekty widziane oczami psa (Niki) tworzą analogię do losu człowieczego.

Kolumbowy błąd. Szkice z historii, teorii i praktyki sowieckiego „komunizmu”

Dokumenty – zeszyt 7. Przeniesienie casusu Kolumba na grunt Rosji sowieckiej. Analiza dążeń Lenina do socjalizmu i ich błędnych założeń.

Milczenia. 1949-1959. Poezje

Okolicznościowy tom poezji wieńczący dziesięciolecie pracy twórczej Wacława Iwaniuka.

Rodzinna Europa

Retrospektywna podróż Miłosza od młodości po lata 60., swoista kontynuacja „Doliny Issy”. Opowieść o swoistości wschodnioeuropejskiej tożsamości i jej kulturowej odmienności.

Bibliografia „Kultura” (1997–2000) „Zeszyty Historyczne” (1997–2010) Działalność wydawnicza (1997–2010) „Fragments” (1973–1979)

Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wydanych wcześniej pięciu
tomów „Bibliografii «Kultury»” (i „Zeszytów Historycznych”) Jana
Kowalika, Marii Danilewicz Zielińskiej oraz niżej podpisanych, a także
powstałej w początkach 1996 roku „Bibliografii «Zeszytów Historycznych» 1–110”1. I jest jej tomem ostatnim.

Bibliografia. „Kultura” (1974-1980), „Zeszyty Historyczne” (1974-1980), działalność wydawnicza (1974-1980)

Dalszy ciąg opracowania tekstów opublikowanych przez Instytut Literacki w latach 1974-1980.

Bibliografia ZH. „Zeszyty Historyczne” 1–110 (1962–1994)

Wszystkie informacje bibliograficzne o „Zeszytach Historycznych” od początku działalności.

Bibliografia. „Kultura” (1981–1987), „Zeszyty Historyczne” (1981–1987), działalność wydawnicza (1981–1987)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki w latach 1981-1987.

„Kultura” 1947-1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 – maj 1959)

Bibliografia Instytutu Literackiego obejmująca okres od roku 1946 do maja roku 1959.

Bibliografia „Kultura” (1958-1973), „Zeszyty Historyczne” (1962-1973), działalność wydawnicza (1959-1973)

Dalszy ciąg pracy podjętej przez Jana Kowalika.

Bibliografia. „Kultura” (1988–1996), „Zeszyty Historyczne” (1988–1996), działalność wydawnicza (1988–1996)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki.