Kultura 1985/01/448 - 02/449

Kultura 1985/03/450

Kultura 1985/04/451

Kultura 1985/05/452

Kultura 1985/07/454 - 08/455

Kultura 1985/09/456

Kultura 1985/10/457

Zeszyty Historyczne 72/1985

Zeszyty Historyczne 74/1985

Z dziejów honoru w Polsce. Wypisy więzienne.

Próba analizy problemu honoru we współczesnej literaturze polskiej ilustrowana fragmentami utworów Herberta, Malewskiej, Miłosza, Szczepańskiego i Elzenberga.

Dziennik internowanego. (Grudzień 1981 – grudzień 1982)

Publikowany pod pseudonimem dziennik dwóch działaczy – Andrzeja Drzycimskiego i Adama Kinaszewskiego – opisujący życie internowanych podczas stanu wojennego.

Zaczynając od moich ulic. (Dzieła zbiorowe, tom XII)

Zbiór esejów poświęconych głównie literaturze ważnej dla Miłosza, częściowo publikowanych wcześniej na łamach „Kultury”.

Po wyzwoleniu... (1944–1956)

Wspomnienia Barbary Skargi (pseud. Wiktoria Kraśniewska) z dwunastu lat w łagrach. Świadectwo obozowego życia, któremu towarzyszy refleksja na temat natury ludzkiej.

Budowanie Niepodległej

Autor prezentuje szereg koncepcji tworzenia państwowości polskiej od technik konspiracyjnych przez opisy nurtów myśli politycznej, po sytuację kraju u progu niepodległości.

Dochodzenie

Powieść kryminalna, której akcja została sprowadzona realiów początków lat osiemdziesiątych, tocząca się zaraz po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego.

Bibliografia „Kultura” (1997–2000) „Zeszyty Historyczne” (1997–2010) Działalność wydawnicza (1997–2010) „Fragments” (1973–1979)

Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wydanych wcześniej pięciu
tomów „Bibliografii «Kultury»” (i „Zeszytów Historycznych”) Jana
Kowalika, Marii Danilewicz Zielińskiej oraz niżej podpisanych, a także
powstałej w początkach 1996 roku „Bibliografii «Zeszytów Historycznych» 1–110”1. I jest jej tomem ostatnim.

Bibliografia. „Kultura” (1974-1980), „Zeszyty Historyczne” (1974-1980), działalność wydawnicza (1974-1980)

Dalszy ciąg opracowania tekstów opublikowanych przez Instytut Literacki w latach 1974-1980.

Bibliografia ZH. „Zeszyty Historyczne” 1–110 (1962–1994)

Wszystkie informacje bibliograficzne o „Zeszytach Historycznych” od początku działalności.

Bibliografia. „Kultura” (1981–1987), „Zeszyty Historyczne” (1981–1987), działalność wydawnicza (1981–1987)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki w latach 1981-1987.

„Kultura” 1947-1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 – maj 1959)

Bibliografia Instytutu Literackiego obejmująca okres od roku 1946 do maja roku 1959.

Bibliografia „Kultura” (1958-1973), „Zeszyty Historyczne” (1962-1973), działalność wydawnicza (1959-1973)

Dalszy ciąg pracy podjętej przez Jana Kowalika.

Bibliografia. „Kultura” (1988–1996), „Zeszyty Historyczne” (1988–1996), działalność wydawnicza (1988–1996)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki.