Kultura 1961/01/159 - 02/160

Kultura 1961/07/165 - 08/166

Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska

Dokumenty – zeszyt 9. Poza tekstem polskiego historyka w tomie znajduje się również niepublikowana wcześniej rozprawa Luksemburg „Rewolucja rosyjska”.

Polacy w Wielkiej Brytanii

Próba stworzenia przez autorów portretu jednej z największych polskich społeczności emigracyjnych, Polaków na Wyspach Brytyjskich.

Ameryko! Ameryko!

Debiutancka powieść Danuty Mostwin pokazująca życie Polaków w Stanach Zjednoczonych, której forma pozwala traktować całość jako dokument socjologiczny.

Eseje dla Kassandry

Wybór szkiców z lat 1929-1960 traktujący o zagadnieniach literatury, od Tukidydesa do najnowszych prądów literackich, publikowanych wcześniej również na łamach „Kultury”.

Żydzi w kulturze polskiej

Jedno z pierwszych opracowań dotyczących wspólnej historii i stosunków między narodem polskim a narodem żydowskim.

Pisma ostatnie

Dokumenty – zeszyt 10. Analiza i krytyka komunizmu dokonana piórem przedwojennego komunisty. Swój rękopis autor przekazał Redaktorowi tuż przed śmiercią podczas niespodziewanej wizyty w Paryżu.

Opowieści fantastyczne

Zbiór opowiadań A. Siniawskiego (ps. Abram Terc) przedstawiających życie codzienne ludzi w Rosji sowieckiej.

Czy istnieje życie na Marsie?

Sztuka teatralna, której głównym celem było przypomnienie zbrodni stalinowskich z lat 1947-1953 oraz faktu odrzucenia odpowiedzialności Partii za ich przeprowadzenie.

Fantasticzeskije powiesti

Rosyjski przekład opowiadań A. Siniawskiego przedstawiających życie codzienne w Rosji sowieckiej.

Jest-li żizn na Marsie?

Sztuka teatralna ukrywającego się pod pseudonimem autora poświęcona taktyce przemilczania zbrodni stalinowskich przez partię.

Historia Polski t. I: Od zarania państwa do roku 1506

Przystępny i ciekawy opis historii Polski na tle rozwoju politycznego, gospodarczego i kulturalnego Europy. Część pierwsza.

Bibliografia „Kultura” (1997–2000) „Zeszyty Historyczne” (1997–2010) Działalność wydawnicza (1997–2010) „Fragments” (1973–1979)

Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wydanych wcześniej pięciu
tomów „Bibliografii «Kultury»” (i „Zeszytów Historycznych”) Jana
Kowalika, Marii Danilewicz Zielińskiej oraz niżej podpisanych, a także
powstałej w początkach 1996 roku „Bibliografii «Zeszytów Historycznych» 1–110”1. I jest jej tomem ostatnim.

Bibliografia. „Kultura” (1974-1980), „Zeszyty Historyczne” (1974-1980), działalność wydawnicza (1974-1980)

Dalszy ciąg opracowania tekstów opublikowanych przez Instytut Literacki w latach 1974-1980.

Bibliografia ZH. „Zeszyty Historyczne” 1–110 (1962–1994)

Wszystkie informacje bibliograficzne o „Zeszytach Historycznych” od początku działalności.

Bibliografia. „Kultura” (1981–1987), „Zeszyty Historyczne” (1981–1987), działalność wydawnicza (1981–1987)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki w latach 1981-1987.

„Kultura” 1947-1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 – maj 1959)

Bibliografia Instytutu Literackiego obejmująca okres od roku 1946 do maja roku 1959.

Bibliografia „Kultura” (1958-1973), „Zeszyty Historyczne” (1962-1973), działalność wydawnicza (1959-1973)

Dalszy ciąg pracy podjętej przez Jana Kowalika.

Bibliografia. „Kultura” (1988–1996), „Zeszyty Historyczne” (1988–1996), działalność wydawnicza (1988–1996)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki.