Kultura 1972/07/298 - 08/299

Zeszyty Historyczne 22/1972

Prywatne obowiązki

Retrospektywny wybór tekstów poety i eseisty, poprzedzony wstępem autora. Oprócz tekstów autorskich tom zawiera przekłady i ogólnoliterackie refleksje wsparte ciągłym poszukiwaniem własnej tożsamości literackiej przez autora.

Ja za wodą, ty za wodą...

Powieść z życia emigracji powojennej w Stanach Zjednoczonych, z życia PRL-owskich stypendystów w USA oraz środowisk polonijnych.

Opowiadania. (Dzieła zebrane, tom IX)

Dziewiąty tom Dzieł zebranych Witolda Gombrowicza to wznowienie rozlicznych opowiadań, publikowanych przez lata m.in. w „Kulturze” oraz innych wydawnictwach emigracyjnych.

Wizyta w Izraelu

Wrażenia z niedawnej podróży Autora (emigranta w Australii), który poprzez Drohobycz swojego dzieciństwa odkrywa współczesny Izrael.

Sąd orzekł...

Tom serii Dokumenty zawiera materiały dotyczące najgłośniejszych procesów politycznych w PRL: m.in. Hanny Rewskiej, Modzelewskiego i Kuronia, „Ruchu” i „Taterników”.

Romans zimowy

Trzecia wydana w Bibliotece „Kultury” powieść ukrywającego się pod pseudonimem Stefana Kisielewskiego, zawierająca przede wszystkim krytykę "małego realizmu" za czasów Gomułki.

Krąg pierwszy. T. I

Wznowienie powieści wydanej jako tom 187 cz.1 Biblioteki „Kultury” z roku 1970, traktującej o środowisku więźniów radzieckich, jako ilustracji całego rosyjskiego społeczeństwa.

Krąg pierwszy. T. II

Wznowienie powieści wydanej jako tom 187 cz.2 Biblioteki „Kultury” z roku 1970, traktującej o środowisku więźniów radzieckich, jako ilustracji całego rosyjskiego społeczeństwa.

Obecność mitu

Dziewięć erudycyjnych, filozoficznych esejów Leszka Kołakowskiego poświęconych roli mitu w myśleniu i świadomości współczesnej jednostki.

Bibliografia „Kultura” (1997–2000) „Zeszyty Historyczne” (1997–2010) Działalność wydawnicza (1997–2010) „Fragments” (1973–1979)

Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wydanych wcześniej pięciu
tomów „Bibliografii «Kultury»” (i „Zeszytów Historycznych”) Jana
Kowalika, Marii Danilewicz Zielińskiej oraz niżej podpisanych, a także
powstałej w początkach 1996 roku „Bibliografii «Zeszytów Historycznych» 1–110”1. I jest jej tomem ostatnim.

Bibliografia. „Kultura” (1974-1980), „Zeszyty Historyczne” (1974-1980), działalność wydawnicza (1974-1980)

Dalszy ciąg opracowania tekstów opublikowanych przez Instytut Literacki w latach 1974-1980.

Bibliografia ZH. „Zeszyty Historyczne” 1–110 (1962–1994)

Wszystkie informacje bibliograficzne o „Zeszytach Historycznych” od początku działalności.

Bibliografia. „Kultura” (1981–1987), „Zeszyty Historyczne” (1981–1987), działalność wydawnicza (1981–1987)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki w latach 1981-1987.

„Kultura” 1947-1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 – maj 1959)

Bibliografia Instytutu Literackiego obejmująca okres od roku 1946 do maja roku 1959.

Bibliografia „Kultura” (1958-1973), „Zeszyty Historyczne” (1962-1973), działalność wydawnicza (1959-1973)

Dalszy ciąg pracy podjętej przez Jana Kowalika.

Bibliografia. „Kultura” (1988–1996), „Zeszyty Historyczne” (1988–1996), działalność wydawnicza (1988–1996)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki.