Kultura 1976/01/340 - 02/341

Kultura 1976/05/344

Kultura 1976/06/345

Kultura 1976/07/346 - 08/347

Kultura 1976/09/348

Kultura 1976/12/351

Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład.

Tom I. Książka jest podsumowaniem ewolucji doktryny marksistowskiej w czasach życia jej twórców i jedną z najbardziej zaawansowanych prac na ten temat w latach 70-tych.

Ludzie w akwarium. Powieść

Powieść Stefana Kisielewskiego (pseud. Tomasz Staliński) rozgrywa się we współczesnej Warszawie. Daje przekrój środowisk społeczno-politycznych, a także porusza problemy emigracyjne.

Szkoła zdobywców

Tom prozy poetyckiej jednego z najciekawszych poetów „nowej fali”, którego publikację w kraju zablokowała cenzura.

W cieniu Katynia

Książka napisana przez jeńca obozu w Kozielsku. Autor łączy wspomnienia z analizą politycznego znaczenia zbrodni katyńskiej. Swianiewicz, jako jeden z pierwszych wskazywał, gdzie należy szukać informacji o tej zbrodni.

Materiały do refleksji i zadumy

Wybór artykułów Juliusza Mieroszewskiego ukazujących się na łamach „Kultury” w latach 1971-1976, poświęconych bieżącej polityce, sprawom międzynarodowym oraz kwestii Polski na arenie międzynarodowej.

Bibliografia „Kultura” (1997–2000) „Zeszyty Historyczne” (1997–2010) Działalność wydawnicza (1997–2010) „Fragments” (1973–1979)

Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wydanych wcześniej pięciu
tomów „Bibliografii «Kultury»” (i „Zeszytów Historycznych”) Jana
Kowalika, Marii Danilewicz Zielińskiej oraz niżej podpisanych, a także
powstałej w początkach 1996 roku „Bibliografii «Zeszytów Historycznych» 1–110”1. I jest jej tomem ostatnim.

Bibliografia. „Kultura” (1974-1980), „Zeszyty Historyczne” (1974-1980), działalność wydawnicza (1974-1980)

Dalszy ciąg opracowania tekstów opublikowanych przez Instytut Literacki w latach 1974-1980.

Bibliografia ZH. „Zeszyty Historyczne” 1–110 (1962–1994)

Wszystkie informacje bibliograficzne o „Zeszytach Historycznych” od początku działalności.

Bibliografia. „Kultura” (1981–1987), „Zeszyty Historyczne” (1981–1987), działalność wydawnicza (1981–1987)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki w latach 1981-1987.

„Kultura” 1947-1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 – maj 1959)

Bibliografia Instytutu Literackiego obejmująca okres od roku 1946 do maja roku 1959.

Bibliografia „Kultura” (1958-1973), „Zeszyty Historyczne” (1962-1973), działalność wydawnicza (1959-1973)

Dalszy ciąg pracy podjętej przez Jana Kowalika.

Bibliografia. „Kultura” (1988–1996), „Zeszyty Historyczne” (1988–1996), działalność wydawnicza (1988–1996)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki.