Kultura 1988/01/484 - 02/485

Kultura 1988/03/486

Kultura 1988/07/490 - 08/491

Kultura 1988/09/492

Kultura 1988/12/495

Zeszyty Historyczne 83/1988

Zeszyty Historyczne 84/1988

Umschlagplatz

Druga książka Rymkiewicza na łamach IL. Opowieść zbudowana wokół tytułowego Umschlagplatzu i jego znaczenia dla dzisiejszej Warszawy.

Kraj świata

Autor przedstawił stan duchowy polskiego społeczeństwa lat 80.: uwiąd etosu Solidarności i uległość zwykłych ludzi wobec władzy.

Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki

„Podstawową cechą każdego modelu człowieka sowieckiego jest uczucie przynależności do państwa, poczucie, że jest częścią, «śrubką» machiny państwowej, członkiem kolektywu.”

Banff. Powieść

Powieść emigracyjnego pisarza, publicysty i profesora związanego z wieloma środowiskami polonijnymi w Ameryce. Burzliwa historia romansu emigranta, który w Polsce nie był od II wojny światowej.

Taternictwo nizinne

Karpiński opisuje jak doszło do tzw. sprawy Taterników, czyli procesu w sprawie młodych ludzi przenoszących w latach 60. „Kulturę” przez czechosłowackie Tatry.

Listy niewysłane. Dziennik z okresu wojny, wrzesień 1939–kwiecień 1945

Dziennik pisany przez oficera lotnictwa, który brał udział w kampanii wrześniowej oraz w działaniach bojowych we Francji i Anglii.

Karnawał i post

Kolejny zbiór opowiadań i szkiców regularnie wydawanego przez Instytut Literacki Marka Nowakowskiego, przedstawiciela w literaturze tzw. "małego realizmu".

Bibliografia „Kultura” (1997–2000) „Zeszyty Historyczne” (1997–2010) Działalność wydawnicza (1997–2010) „Fragments” (1973–1979)

Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wydanych wcześniej pięciu
tomów „Bibliografii «Kultury»” (i „Zeszytów Historycznych”) Jana
Kowalika, Marii Danilewicz Zielińskiej oraz niżej podpisanych, a także
powstałej w początkach 1996 roku „Bibliografii «Zeszytów Historycznych» 1–110”1. I jest jej tomem ostatnim.

Bibliografia. „Kultura” (1974-1980), „Zeszyty Historyczne” (1974-1980), działalność wydawnicza (1974-1980)

Dalszy ciąg opracowania tekstów opublikowanych przez Instytut Literacki w latach 1974-1980.

Bibliografia ZH. „Zeszyty Historyczne” 1–110 (1962–1994)

Wszystkie informacje bibliograficzne o „Zeszytach Historycznych” od początku działalności.

Bibliografia. „Kultura” (1981–1987), „Zeszyty Historyczne” (1981–1987), działalność wydawnicza (1981–1987)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki w latach 1981-1987.

„Kultura” 1947-1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 – maj 1959)

Bibliografia Instytutu Literackiego obejmująca okres od roku 1946 do maja roku 1959.

Bibliografia „Kultura” (1958-1973), „Zeszyty Historyczne” (1962-1973), działalność wydawnicza (1959-1973)

Dalszy ciąg pracy podjętej przez Jana Kowalika.

Bibliografia. „Kultura” (1988–1996), „Zeszyty Historyczne” (1988–1996), działalność wydawnicza (1988–1996)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki.