Kultura 1989/01/496 - 02/497

Kultura 1989/03/498

Kultura 1989/04/499

Kultura 1989/05/500

Kultura 1989/06/501

Kultura 1989/07/502 - 08/503

Kultura 1989/09/504

Kultura 1989/11/506

Zeszyty Historyczne 87/1989

Zeszyty Historyczne 89/1989

Zeszyty Historyczne 90/1989

Szpica. Opowiadania, warianty, szkice

Materiały zebrane po śmierci Haupta, które nigdy nie ukazały się w wydaniu książkowym. Książka ta to zbiór opowiadań rozproszonych po czasopismach, w opracowaniu Renaty Gorczyńskiej.

Tylko nie o polityce. Wywiady „Promienistych”

Wywiady z m.in. Zbigniewem Bujakiem, Jackiem Kuroniem, Zbigniewem Romaszewskim i Krystianem Waksmundzkim.

Pomnik

Kazimierz Braun reżyser, teatrolog i pisarz, jeden z najwybitniejszych twórców współczesnej sceny polskiej napisał tę powieść pod pseudonimem Andrzej Cieszkowski. Gdy Redaktor przyjął „Pomnik” do druku, Braun poprosił o opublikowanie pod własnym nazwiskiem.

Dziennik pisany nocą (1984–1988)

Czwarty tom zbierający wydawane na łamach „Kultury” wyimki z dziennika Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Pokolenie kryzysu

Analiza dziennikarza i reportera pokolenia Polaków dorastającego w latach 90, które samo się określało pokoleniem „bez przyszłości”.

Bibliografia „Kultura” (1997–2000) „Zeszyty Historyczne” (1997–2010) Działalność wydawnicza (1997–2010) „Fragments” (1973–1979)

Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wydanych wcześniej pięciu
tomów „Bibliografii «Kultury»” (i „Zeszytów Historycznych”) Jana
Kowalika, Marii Danilewicz Zielińskiej oraz niżej podpisanych, a także
powstałej w początkach 1996 roku „Bibliografii «Zeszytów Historycznych» 1–110”1. I jest jej tomem ostatnim.

Bibliografia. „Kultura” (1974-1980), „Zeszyty Historyczne” (1974-1980), działalność wydawnicza (1974-1980)

Dalszy ciąg opracowania tekstów opublikowanych przez Instytut Literacki w latach 1974-1980.

Bibliografia ZH. „Zeszyty Historyczne” 1–110 (1962–1994)

Wszystkie informacje bibliograficzne o „Zeszytach Historycznych” od początku działalności.

Bibliografia. „Kultura” (1981–1987), „Zeszyty Historyczne” (1981–1987), działalność wydawnicza (1981–1987)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki w latach 1981-1987.

„Kultura” 1947-1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 – maj 1959)

Bibliografia Instytutu Literackiego obejmująca okres od roku 1946 do maja roku 1959.

Bibliografia „Kultura” (1958-1973), „Zeszyty Historyczne” (1962-1973), działalność wydawnicza (1959-1973)

Dalszy ciąg pracy podjętej przez Jana Kowalika.

Bibliografia. „Kultura” (1988–1996), „Zeszyty Historyczne” (1988–1996), działalność wydawnicza (1988–1996)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki.