Kultura 1992/01/532 - 02/533

Kultura 1992/03/534

Kultura 1992/04/535

Kultura 1992/09/540

Kultura 1992/10/541

Zeszyty Historyczne 99/1992

Zeszyty Historyczne 101/1992

Zeszyty Historyczne 102/1992

Zagubieni romantycy i inni

Wybór esejów poświęconych polityce, historii literatury i wspomnieniom o wybitnych postaciach wybitnego dziennikarza i publicysty.

Listy do Czesława Miłosza (1952–1979)

Listy współzałożyciela Instytutu Literackiego do przyjaciela, opracowane przez Renatę Gorczyńską.

Z ukosa

Wybór felietonów Tomasza Jastruna (pseud. Smecz) publikowanych w „Kulturze” od maja 1990 do sierpnia 1992 roku.

Materiał dowodowy. Szkice drugie

Pośmiertne wydanie zbioru esejów wybitnego publicysty i stałego współpracownika „Kultury”, piszącego pod pseudonimem Leopolita.

Bibliografia „Kultura” (1997–2000) „Zeszyty Historyczne” (1997–2010) Działalność wydawnicza (1997–2010) „Fragments” (1973–1979)

Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wydanych wcześniej pięciu
tomów „Bibliografii «Kultury»” (i „Zeszytów Historycznych”) Jana
Kowalika, Marii Danilewicz Zielińskiej oraz niżej podpisanych, a także
powstałej w początkach 1996 roku „Bibliografii «Zeszytów Historycznych» 1–110”1. I jest jej tomem ostatnim.

Bibliografia. „Kultura” (1974-1980), „Zeszyty Historyczne” (1974-1980), działalność wydawnicza (1974-1980)

Dalszy ciąg opracowania tekstów opublikowanych przez Instytut Literacki w latach 1974-1980.

Bibliografia ZH. „Zeszyty Historyczne” 1–110 (1962–1994)

Wszystkie informacje bibliograficzne o „Zeszytach Historycznych” od początku działalności.

Bibliografia. „Kultura” (1981–1987), „Zeszyty Historyczne” (1981–1987), działalność wydawnicza (1981–1987)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki w latach 1981-1987.

„Kultura” 1947-1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 – maj 1959)

Bibliografia Instytutu Literackiego obejmująca okres od roku 1946 do maja roku 1959.

Bibliografia „Kultura” (1958-1973), „Zeszyty Historyczne” (1962-1973), działalność wydawnicza (1959-1973)

Dalszy ciąg pracy podjętej przez Jana Kowalika.

Bibliografia. „Kultura” (1988–1996), „Zeszyty Historyczne” (1988–1996), działalność wydawnicza (1988–1996)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki.