Kultura 1990/01/508 - 02/509

Kultura 1990/03/510

Kultura 1990/04/511

Kultura 1990/05/512

Kultura 1990/06/513

Kultura 1990/07/514 - 08/515

Kultura 1990/09/516

Kultura 1990/11/518

Kultura 1990/12/519

Zeszyty Historyczne 91/1990

Zeszyty Historyczne 93/1990

Zeszyty Historyczne 94/1990

Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku

Książka poświęcona jest historii komunizmu w XX wieku, łącznie z opisem agonii samego systemu, jak i wspierającej go ideologii.

Polska polityka zagraniczna w latach 1926–1939

Monografia poświęcona polskiej polityce zagranicznej, opracowana na podstawie tekstów Józefa Becka przez Annę M. Cienciałę.

Cztery dni Łazarza

„Bardzo walczyłem o takiego młodego człowieka z Lublina – Bernarda Nowaka, który napisał książkę z życia wydawców «bibuły». Szalenie mnie ona zafascynowała i udało mi się ją przepchnąć w Instytucie Literackim” – Gustaw Herling-Grudziński.

Elegia na odejście

W „Elegii na odejście pióra atramentu lampy” Herbert wraca do własnego dzieciństwa za sprawą przedmiotów, które mu je przypominają.

Rok myśliwego

Osobliwy diariusz jednego roku (od sierpnia 1987 do sierpnia 1988), który zawiera nie tylko sporządzane „na gorąco” refleksje i notatki o podróżach, spotkaniach, lekturach, pracach w ogrodzie i własnej twórczości, ale także wspomnienia.

Rosjanie w Warszawie

Książka uznanej pisarki i biografa opisuje życie i kulturę w Warszawie pod zaborem rosyjskim w czasie Powstania Styczniowego.

Dziwna wojna

Kolejna książka Jakuba Karpińskiego o najnowszej historii Polski, tym razem od wprowadzenia stanu wojennego, napisana już pod prawdziwym nazwiskiem, a nie, jak do tej pory, pseudonimem.

Bibliografia „Kultura” (1997–2000) „Zeszyty Historyczne” (1997–2010) Działalność wydawnicza (1997–2010) „Fragments” (1973–1979)

Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wydanych wcześniej pięciu
tomów „Bibliografii «Kultury»” (i „Zeszytów Historycznych”) Jana
Kowalika, Marii Danilewicz Zielińskiej oraz niżej podpisanych, a także
powstałej w początkach 1996 roku „Bibliografii «Zeszytów Historycznych» 1–110”1. I jest jej tomem ostatnim.

Bibliografia. „Kultura” (1974-1980), „Zeszyty Historyczne” (1974-1980), działalność wydawnicza (1974-1980)

Dalszy ciąg opracowania tekstów opublikowanych przez Instytut Literacki w latach 1974-1980.

Bibliografia ZH. „Zeszyty Historyczne” 1–110 (1962–1994)

Wszystkie informacje bibliograficzne o „Zeszytach Historycznych” od początku działalności.

Bibliografia. „Kultura” (1981–1987), „Zeszyty Historyczne” (1981–1987), działalność wydawnicza (1981–1987)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki w latach 1981-1987.

„Kultura” 1947-1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 – maj 1959)

Bibliografia Instytutu Literackiego obejmująca okres od roku 1946 do maja roku 1959.

Bibliografia „Kultura” (1958-1973), „Zeszyty Historyczne” (1962-1973), działalność wydawnicza (1959-1973)

Dalszy ciąg pracy podjętej przez Jana Kowalika.

Bibliografia. „Kultura” (1988–1996), „Zeszyty Historyczne” (1988–1996), działalność wydawnicza (1988–1996)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki.