Kultura 1971/01/280 - 02/281

Kultura 1971/04/283

Kultura 1971/07/286 - 08/287

Kultura 1971/12/291

Zeszyty Historyczne 20/1971

Cienie w pieczarze

Kolejna powieść autora książki „Widziane z góry”, której tematem jest inteligencja w Kraju. Autor opisuje wewnętrzną walkę bohatera ze swoim nonkonformizmem i biernością postawy wobec otaczającej go komunistycznej rzeczywistości.

Point-no-point. Poezje.

Tom poezji wieloletniego współpracownika „Kultury” i promowanego przez Redaktora poety emigracyjnego, osiadłego i tworzącego w Kanadzie.

Poznań 1956–Grudzień 1970

Kolejny tom z serii Dokumenty zawiera opracowania i kalendaria dotyczące wydarzeń poznańskich z 1956 roku i grudniowych w 1970.

Oddział chorych na raka

Opisując oddział w łagrze, gdzie zmagał się z chorobą nowotworową, Sołżenicyn tworzy jednocześnie metaforę systemu totalitarnego.

Teatr. (Dzieła zebrane, tom V)

Piąty tom Dzieł zebranych Gombrowicza to wznowienie trzech dramatów – „Ślubu”, „Operetki” i „Iwony, księżniczki Burgunda”.

Dziennik (I) 1953-1956. (Dzieła zebrane, tom VI)

Szósty tom Dzieł zebranych Gombrowicza to wznowienie pierwszej części Dziennika, pisanego za namową i pomysłem Jerzego Giedroycia.

Drogi wyjścia

Bieńkowski – polityk, socjolog, minister oświaty PRL pod koniec lat 50-tych, autor cenionych książek o PRL-u – zastanawia się nad możliwymi drogami wyjścia z kryzysu gospodarczego.

Pieśń suchego języka. Poezje

Pierwszy tomik wierszy poetki i historyka literatury polskiej i folklorystki na łamach wydawnictwa Instytutu Literackiego.

Socjologia klęski. Dramat gomułkowskiego czternastolecia

Komentarz i analiza rządów Gomułki, pióra jednego z najpierw uczestników i współtwórców, a później najwnikliwszych krytyków władzy ludowej.

Od Berdyczowa do Rzymu

Wybór dzienników podróży wybitnego eseisty i humanisty, Jerzego Stempowskiego z okresu przed- i powojennego, znanego z Notatnika Niespiesznego Przechodnia.

Dziennik (II) 1957-1961. (Dzieła zebrane, tom VII).

Siódmy tom Dzieł zebranych Witolda Gombrowicza to wznowienie drugiej części jego Dziennika, spisywanego za namową Redaktora.

Satyra podziemna

Poematy satyryczne kursujące po Polsce: „Cisi i gęgacze”, „Targowica czyli Opera Gnoma”, „Ballada o Łupaszce” oraz „Rozmowa w kartoflarni” autora najbardziej prześmiewczych utworów wymierzonych we władze PRL.

Dziennik (III) 1961-1966. (Dzieła zebrane, tom VIII)

Ósmy tom Dzieł zebranych Witolda Gombrowicza to wznowienie trzeciej części jego Dziennika, którego pomysłodawcą był Jerzy Giedroyc.

Rewolta szczecińska i jej znaczenie

Pełny tekst 9-ciogodzinnego spotkania Gierka z załogą stoczni w Szczecinie w styczniu 1971 r., opatrzony komentarzami i aneksem.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)