Kultura 1987/01/472 - 02/473

Kultura 1987/03/474

Kultura 1987/06/477

Kultura 1987/07/478 - 08/479

Kultura 1987/09/480

Kultura 1987/10/481

Zeszyty Historyczne 79/1987

Zeszyty Historyczne 82/1987

Polacy na Ukrainie, 1831–1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie

Francuski historyk, znawca tematyki polskiej i ukraińskiej, opisuje losy biednej szlachty z prawobrzeżnej Ukrainy.

Szkice o poezji

Eseje poświęcone polskiej poezji lat 70. i 80. Są to szkice przede wszystkim krytycznoliterackie, za które Lipski był bardzo ceniony.

Żmut

Powieść historyczna Rymkiewicza. Akcja toczy się na Litwie z początkiem XIX wieku, osnuta wokół postaci Mickiewicza.

Historia „Cudownej meliny”

Decyzja, którą podjął Kazimierz Orłoś w 1973 roku, by wydać pod swym nazwiskiem powieść w emigracyjnym ośrodku, była brzemienna w skutki...

Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów

Z „Przedmowy” autora: „słownik ... nosi charakter wysoce obrazoburczy, że nazywam w nim «zabobonami» wiele poglądów, powszechnie uważanych za prawdziwe, dobre, czcigodne, bodaj nawet świętobliwe, jak altruizm i humanizm".

Miesiące. 1985–1987

Pamiętniki napisane przez pisarza na emigracji, na którą zdecydował się w latach osiemdziesiątych. Tom IV.

Kroniki

Tom poezji obok wielu nowych wierszy noblisty zawiera między innymi ważny cykl Sześć wykładów wierszem. W rok po wydaniu emigracyjnym ukazało się wydanie krajowe.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)