Kultura 1978/01/364 - 02/365

Kultura 1978/03/366

Kultura 1978/04/367

Kultura 1978/07/370 - 08/371

Kultura 1978/09/372

Kultura 1978/10/373

Zeszyty Historyczne 46/1978

Nierzeczywistość

Powieść poświęcona polskiej rzeczywistości lat 70., widzianej oczyma inteligenta – reżysera teatralnego. Jest to niejako także próba rozliczenia swojej obecności w życiu publicznym w PRL.

Towarzysz Szmaciak czyli wszystko dobre, co się dobrze kończy

Poemat satyryczny Janusza Szpotańskiego (pseud. Władysław Gnomacki), to w głównej mierze bardzo przejaskrawiona pochwała życie w PRL. Książka uznana została za kwintesencję pisarskiej działalności Szpotańskiego.

Archipelag GUŁag. 1918-1956. Próba analizy literackiej

Tomy V, VI, VII Dzieło jest wymownym świadectwem zbrodniczego działania komunistycznego systemu komunistycznego, jednym z najbardziej znamiennych i najważniejszych dokumentów traktujących na ten temat.

Szkice o literaturze emigracyjnej

Danilewicz Zielińska w swoich szkicach zaprezentowała całą panoramę autorów emigracyjnych i ich dzieł, które ukazały się przede wszystkim w latach wojennych i krótko po wojnie.

Czas odmieniony

Dalszy ciąg „Europy w rodzinie”, w którym Maria Czapska (siostra Józefa Czapskiego) opisuje losy swoje i rodziny w czasie I wojny światowej i rewolucji rosyjskiej.

Socjalizm po 60 latach

Historia systemu socjalistycznego napisana w 60-lecie rewolucji październikowej. Książka zawiera swoistą analizę "dokonań" oraz stanowi swoistą klamrę historyczną dla ustroju w Rosji sowieckiej.

Nasze życie rośnie. Wiersze

Tomik jednego z najwybitniejszych poetów „Nowej fali”, którego wydanie w Polsce Ludowej uniemożliwiła cenzura, głównie ze względu na zawartą w poetyckiej formie formie buntu, przeciwko zastanemu momentowi historii.

PPN – Polskie Porozumienie Niepodległościowe

Wybór artykułów napisanych przez członków inicjatywy, która otwarcie wyrażała nadzieję na suwerenność Polski i która jawnie definiowała swój cel polityczny, jako niepodległość państwa polskiego.

Zasady ideowe

Esej jest podsumowaniem wartości wyznawanych przez Jacka Kuronia, wieloletniego działacza opozycyjnego, współautora "Listu otwartego do partii", również drukowanego przez Jerzego Giedroycia.

Było tak

Wznowienie napisanej w 1935 r. literackiej historii Polski, autora niemal zapomnianego współcześnie, uważanego za prekursora twórczości kresowej.

Główne nurty marksizmy. Powstanie – rozwój – rozkład

Tom III. Książka jest podsumowaniem ewolucji doktryny marksistowskiej w czasach życia jej twórców i jedną z najbardziej zaawansowanych prac na ten temat w latach 70-tych. Tom III obejmuje rozwój i rozpad marksistowskiego dziedzictwa od końca II wojny światowej.

Wspomnienia o Bibliotece Narodowej w Warszawie

Opowieść o dekadzie pracy autorki w Bibliotece Narodowej oraz jej wkładzie w działalność i jej funkcjonowanie.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)