Szereg spraw

1954-07-28, Jerzy Giedroyc - Andrzej Panufnik

List Redaktora daje pewne pojęcie o rozległości jego kontaktów i wielotorowości jego działań - jednocześnie załatwia wywiady w prasie zagranicznej i sam dopilnowuje, żeby wszystko doszło do skutku.