Tadeusz Dubicki prosi Redaktora o informacje dotyczące okresu bukaresztańskiego. 

1992-04-09, Tadeusz Dubicki - Jerzy Giedroyc