Tadeusz Dubicki prosi Redaktora o informacje dotyczące okresu bukaresztańskiego.

1992-04-09, Tadeusz Dubicki - Jerzy Giedroyc