Zadania dla "Kultury"

1947-06-21, Jerzy Giedroyc - Henryk Piątkowski

W liście do Henryka Piątkowskiego Jerzy Giedroyc opisuje zadania, jakie stoją przed nowym pismem: "Widzę Kulturę przede wszystkim jako reprezentatywny periodyk emigracji, który jednak będzie miał za zadannie informowanie kraju o zagadnieniach i prądach europejskich, które tam docierają w formie zniekształconej".