Przyjazd Andrzejewskiego

1965-10-17, Janina Miłosz - Zygmunt Hertz

Hertz proponuje Miłoszom przyjęcie w gościnę Jerzego Andrzejewskiego. O ile poeta mógłby się na to zgodzić, o tyle zdecydowanie innego zdania jest jego żona...