Prośby do Redaktora

1958-03-29, Kazimierz Romanowicz - Jerzy Giedroyc

Romanowicz przesyła Giedroyciowi egzemplarz powieści wydanej nakładem księgarni „Libella” i prosi o „łaskawe omówienie jej na łamach Pańskiego poczytnego pisma”.