Krall i „Sublokatorka” – pokłosie świątecznego spotkania

1984-12-31, Kazimierz Romanowicz - Jerzy Giedroyc

Romanowicz przesyła Giedroyciowi maszynopis książki Krall, którą planuje wydać w „Libelli” z prośbą o opinię. Dołącza także materiały poświęcone ks. Jerzemu Popiełuszce.