Artykuł w „Life" i zamówienie na Ali-babę.

1952-03-20, Aleksander Janta-Połczyński - Jerzy Giedroyc

Janta komentuje atmosferę w polonijnym środowisku po ukazaniu się artykułu omawiającego sprawę Miłosza w „Life”. Namawia też by nawiązał kontakt z p. Sokołowską, która jest finansowym potentatem.