Odpowiedź na list J. Giedroycia, potwierdzenie prenumeraty "Kuriera Wileńskiego" i wiadomości o znajomych? PoJG 08.01

1940-01-21, Józef Święcicki - Jerzy Giedroyc