Odpowiedź na list J. Giedroycia z 8.02.1940, zapowiedź pierwszej części pracy pt. "Ilość i stan świadomości Białorusinów w Polsce". PoJG 08.01 Wysłouch S

1940-02-14, Seweryn Wysłouch - Jerzy Giedroyc