Potwierdzenie otrzymania 200 litów. "Prace Sukiennickiego można dostać", „prace o Białorusinach wydać pod pseudonimem". PoJG 08.01 Wysłouch S

1940-04-03, Seweryn Wysłouch - Jerzy Giedroyc