Jak zabezpieczyć przyszłość Instytutu?

1946-07-03, Jerzy Giedroyc - Stanisław Gierat

Jerzy Giedroyc pisze do Stanisława Gierata w bieżących sprawach organizacyjnych.