Współpraca między redaktorami

1946-04-12, Mieczysław Grydzewski - Jerzy Giedroyc

Mieczysław Grydzewski prosi o pewne materiały i obiecuje, że w "Wiadomościach" londyńskich znajdzie się wzmianka o Instytucie.