Potwierdzenie odbioru książek

1946-12-10, Jerzy Giedroyc - Janina Heydzianka - Pilatowa

Jerzy Giedroyc dziękuję Janinie Heydziance-Pilatowej za książki wysłane do Instytutu z Jerozolimy.