Powtórna wysyłka rękopisu

1947-01-04, Konstanty Regamey - Jerzy Giedroyc

Konstanty Regamey informuje Jerzego Giedroycia, że wysyła przedmowę do Micińskiego po raz drugi, bo widocznie zaginęła na poczcie.